Råd
Anatomi

Beteende

Ingredienser

Utfodring av häst

 

Magnesiumbrist - vanligare än man tror

Stela muskler, minskad elasticitet, problem med koordineringen och smärta från skador. Tillfällen då vi hellre vill förebygga än att bota. Vilket mineral spelar en viktig roll i allt detta? Det är magnesium.

Så vi måste se till att hästen har gott om magnesium. Det är skrämmande hur Pavos studie edan visar hur vanligt det är med magnesiumbrist bland hästar. Vi måste slå larm om den kunskapen och förebygga problemet.

Här är de första artikeln i en serie om en brist på magnesium i kroppen på hästen.

Magnesium: en fråga om liv eller död

Magnesium, tillsammans med kalcium, spelar en viktig roll i musklernas mekanism. Kort sagt använder muskeln kalcium när den spänns och magnesium när detta lossas. Det händer att hästar visar tecken på en brist efter ansträngande övningar. Dessa hästar står med skakiga ben och är oförmögna att slappna av igen. Det är ett extremt exempel som kan uppstå efter en stressig period.
Hästen måste ha magnesium varje dag. Magnesium kan inte som koppar lagras i levern som en reserv för senare användning.
I en nödsituation har naturen lyckligtvis gett hästen ett sätt att utvinna och låna magnesium från benvävnaden. Magnesium, kalcium och fosfor är skelettets byggstenar. När gamla ben ersättas med nya, utsöndras mineralerna kalcium, fosfor och magnesium som hästarnas kropp tillfälligt kan använda under en kort period.
Det betyder, i motsats till vad många tror, att hästen skelettet är dynamiskt. Det är normalt för hästen att bryta ner en liten del av benen varje dag och ersätta dem med nya, och lösgör därigenom mineraler.
Vid de tillfällen reserverna används, exempelvis till musklerna, kommer de nya benen innehålla mindre mineraler än de gamla. Denna process kallas mineralurlakning.

När hästen under en längre period har en brist på magnesium, försämras kvaliteten på benen. Det är här som skador kan lätt uppstå.
Långvarig brist på mineraler resulterar i dålig benkvalitet och kan inte motstå normalt tryck under sportutövning. Detta kommer att visa sig på flera sätt. Ett exempel är problemt med senfästena eftersom benvävnad blir mer elastiska. Detta resulterar i att benet spänner / sträcks och orsakar smärta.

Hela historien är mer komplicerad än så och fler mineraler är inblandade.

Ben, mycket kalcium och väldigt lite magnesium

Men inte bara magnesium är viktigt för hästen, det är kalcium också. Om hästen har en brist på kalcium, kommer det att även påverka benkvalitetem.

Varför gör vi er så uppmärksamma på magnesium och inte på kalcium?
Starka ben har en speciell sammansättning. Du kan jämföra det med betong: Starka betong har också en korrekt blandning av sand, cement och murbruk. Om blandningen inte är korrekt får du en dålig betong, som inte är lämpliga att bygga ett starkt fundament.

Ben består huvudsakligen av kalcium, fosfor och magnesium. Starka ben innehåller mycket lite kalcium och magnesium. Det korrekta förhållandet är:

  • 30 delar kalcium
  • 14 delar fosfor
  • 1 del magnesium

En brist på kalcium är lätt att missa och bara en liten del av benet kommer att vara demineraliserat. Men, vid samma brist på magnesium är mycket mer av benen som skall ersättas för att kompensera bristen av magnesium.

Det är därför magnesiumbrist är mycket värre än brist på kalcium och skall förebyggas först.

Historiskt innehåller grovfoder magnesium och det injiceras i nästan alla kraftfoder. Trots att det är det brist på magnesium, så är det ett allmänt problem?

Är magnesiumbrist ett allmänt problem?
Ja, brist på magnesium förekommer ofta hos hästar. Kees Kali från det holländska Equine Health Servive har under många år arbetat med denna fråga. Han säger: "Jag har undersökt flera hundra blodprov från Health Service. Proven kom från hästar med många olika typer av sjukdomar. Resultatet var chockerande: 55% av sjuka hästar hade ett magnesium värde under normen. Blodprov tagna från helt friska hästar visade 22-23% lägre än normen. En stor skillnad som leder oss till följande slutsatser: För det första, sjuka hästar har oftare en brist, och för det andra har över 20% av friska hästar en brist ".

Studien

Hur finns magnesium i grovfoder? Vincent Hinnen, foder experter från Holland, har just avslutat en studie av grovfoder för hästar. Totalt blev grovfodret i 109 stall undersökta. Även i detta fall gav resultaten oss en chock.

46% av proverna visade ett värde på magnesium under minimum normen.För en fullständig undersökning togs slumpmässigt blodprov på hästar från stallen. Sammanlagt 130 prover togs på 26 olika stall. 13% av hästarna hade ett för lågt värde av magnesium och 26% nådde bara upp till minimum normen. Detta innebär att 39% av dessa hästar var i en "magnesium farozon”.


Vad betyder allt detta för din hästs foder?

Om magnesium i grovfoder och Kraftfoder

Det är ett faktum att bra grovfoder inte garanterar tillräckligt med magnesium.

Tillskott av magnesium genom kraftfoder är nödvändigt. Men vilka typer av kraftfoder innehåller tillräckligt med magnesium? Kess Kali förklara att det inte är lätt att välja rätt kraftfoder. "Vi har analyserat hur många olika typer det fanns och vi hamnade på 140." Jag undrade hur en hästägare någonsin skulle kunna välja rätt när det finns så många? Närmare analyser gjorde inte saken enklare.

För mycket kalcium ger också en magnesiumbrist
Mer än hälften av produkter på marknaden hade förlite magnesium men också dessutom för mycket kalcium. När det finns en brist på magnesium i kosten och för mycket kalcium blir problemet dubbelt så stor. Vincent Hinnen förklara: "är kalcium och magnesium tas upp av samma" stege "och en överdosering av kalcium skjuter bort magnesiumet och blir inte upptaget, utan försvinner igen ur kroppen via urinen. Så är vi tillbaka till början igen. Det är den främsta anledningen till varför vi inte är speciellt imponerade av tillskottsprodukter med magnesium. De kombineras ofta med kalcium (i krita) och det gör tillskottsprodukterna värdelösa och endast ett slöseri med pengar.

Mer och i rätt balans
Finns det några hästar som har en högre risk för magnesiumbrist? "Ja, sjuka hästar med diarré eller hästar som svettas mycket, är mer känsliga för en brist. Även hästar som får mycket salt kommer att ha brist snabbare eftersom saltet lämnar kroppen genom urinen tillsammans med magnesium i kroppen "förklara Vincent Hinnen.

Vad kan du göra som hästägare för att förhindra att din häst inte får en brist?
Var noga med din häst får rätt mängd och ranson av kalcium och magnesium. Grovfodret kan inte ensamt göra detta. Du måste komplettera med ett balanserat kraftfoder.

Kees Kali tillägger: "Det är inte så svårt. Titta på innehållet på foderpåsen, där hittar du mängden. Det är också bra råd att ta ett blodprov för att testa om magnesium nivåerna är normala, regelbundet "Slutligen råder Vincent Hinnen:" Kolla kalcium / magnesium förhållande i koncentrat. Rätt förhållande bör vara ca 5:2´.

De flesta sportfoder har ett förhållandet på 5:1 och det är för mycket kalcium i förhållande till magnesium.

Sammanfattning: Mer magnesium är ett krav, men det är bara effektivt om kalcium / magnesium förhållande är korrekt. Ovanstående information är bakgrunden till Pavo SportsFit och uppdateringen av Pavo All Sport