Kan man tillreda SlobberMash med kallt vatten?

Pavo foderrådgivning: svar på alla dina foderfrågor.
Kan Slobber Mash tillredas med kallt vatten?