Hur ska man förvara foder?

Pavo foderrådgivning: svar på alla dina foderfrågor.

Hur ska man hästfoder på ett optimalt sätt?