Hur bedömer du din hästs hälsotillstånd?

Pavo foderrådgivning: svar på alla dina foderfrågor.

Hur bedömmer du din hästs fysiska hälsotillstånd?