Hästfoder och vård av hästar

Miljö

Miljö & Hållbar utveckling

 
ForFarmers är namnet på koncernen i Holland som Pavo tillhör. För ForFarmers och Pavo ligger ämnet "miljö & hållbar utveckling" högt på agendan, inte bara inom sin egen organisation, utan även i andra delar av livsmedelskedjan, eftersom den viktigaste produkten som ForFarmers företag producerar och förädlar är "foder".
ForFarmers bidrar till hållbar utveckling genom att använda mindre av råmaterial som påverkar klimatet negativt. ForFarmers vill också stödja sina leverantörer och ge maximalt stöd där så är möjligt. Några exempel på projekt inom ForFarmers som stödjer råvaru-leverantörerna i Europa:
 
1) Effektivt utnyttjande av foder (välja närproducerat spannmål framför spannmål som kräver långväga transporter är ett vikigt led i att hålla ner utsläppen av CO2. Till detta vill vi erbjuda våra kunder foder i koncentrerad form vilket sänker foderåtgången. 
2) Kossor: Mjölkkor använder lågenergiförbrukande apparatur vid ex. mjölkning.
3) Andvändning av hållbart miljövänliga system.
4) Sänka utsläppen av CO2 på anslutna lantbruk.
5) Återanvända produkter och bi-produkter som används som energikällor.
Det är mycket viktigt för ForFarmers att visa omgivningen var man står i frågor som rör hållbar utveckling i miljöfrågor, som berör alla delar av livsmedelskedjan. ForFarmers vill vara i framkant när det kommer till att visa omvärlden att hållbar produktion är möjlig. Ambitionen att vara ledande har lett fram till att ForFarmers har skapat en arbetsgrupp inom ämnet "hållbar produktion". Arbetsgruppens uppdrag är att leda koncernen i en så miljövänlig riktning som möjligt, både vad gäller koncernens egen produktion och dess leverantörer. Miljömässiga vinster och finansiella vinster måste gå hand i hand. 

Ingen mer palmolja &  Round table för Sojaolja

 
Sedan den 20 juli 2015 använder Pavo endast 100% vegitabilisk sojaolja i müsli och pellets fodren och är därmed 100% fritt från palmolja. Tidigare var 95% av produkterna fria från palmolja och nu är även vitaminpelletsen i de nya müslifodren helt fria från palmolja.
 
ForFarmers och Pavo är medlem av "the Round Table för Hållbar Soja" (RTRS) och är även medlem av den holländska instatsgruppen för "Hållbar Soja". Båda organsiationerna arbeter tillsammans för att organisera och utveckla en världsstandard för en miljömässigt hållbar tillverkning och handel med soja.
 
Pavo använder endast sojaolja som har tillverkats och inhandlats under dessa förutsättningar.

Logistikhanteringen inom ForFarmers -> Lean and Green

 
2010 vann ForFarmers utmärkelsen "the Lean and Green Award", för de miljömål som koncernen uppnått inom logistikområdet (mindre energiåtgång per ton producerat foder) Utmärkelsen delas ut av det oberoende nätverket Connekt. Pavos råvaror och produkter transporteras med ForFarmers logistiklösningar.
 

Anvädning av FSC papper till fodersäckarna

Pavo befinner sig ut slutskedet av att alla foderförpackningar ska vara tillverkade av papper certifierade enligt FSC standard. Leverantören av FSC papper är Mondi Packaging. 

Endast grön energi i Pavos produktionsanläggningar

Pavo foder och tillskott tillverkas endast i fabriker som använder sig av "Green Energy" eller förnyelsebara energikällor.