Hästfoder och vård av hästar

Kvalitet

Pavo sätter standarden på samma nivå som för mat till oss människor. Kvaliteten på fodret måste vara på högsta nivå och uppfylla högt ställda krav.

Pavo garanterar:

  • maximal nedbrytning av spannmål för ett optimalt näringsupptag
  • råvarorna kan inte och får inte svälla
  • organiskt bundna mineraler (järn, koppar, zink, manganesium) och spårämnen för bättre upptag
  • fibrer med hög smältbarhet
  • hög kvalitet på proteinet i råvarorna

Vårt mål: Att garantera maximal produktionssäkerhet. Varje underleverantör måste genomgå en riskanalys som omfattar alla processtegen från ursprungskällan tills att råmaterialet når Pavo.