Hästfoder och vård av hästar
Produktfilter
Produkter

Diciplin

Specifikt

UPPFÖDNING

Pavo's avelssortiment är baserat på det dokumenterade Podo-konceptet. Pavo investerar i vetenskapliga undersökningar för att kunna utvärdera vilken påverkan utfodring har på ston och föls hälsa och välbefinnande.

Sortera efter:


Pavo Podo®Lac

För dräktiga eller digivande ston! *Sommarversionen innehåller 160 gram protein/kg *Vinterversionen innhåller 200 gram protein/kg  

Läs vidare