Hästfoder och vård av hästar
Råd
Anatomi

Beteende

Ingredienser

Utfodring av häst

 

BeetNote Foderbeteende

Hästens foderbeteende

Till viss utsträckning lever vilda djur i ett konstant svälttillstånd. Med det menar vi att vilda djur nästan alltid upplever brist på föda. Genom att variera sin diet, med syftning på vad som finns att tillgå just nu, försöker djuren komma så nära den optimala dieten som miljön, runt om kring dem tillåter.

Djuren anpassar komplexa kontrollmönster baserade på fysiska, mentala och biokemiska återkopplingsmekanismer, för att försäkra sig om att rätt mängd och rätt typ av föda tillförs kroppen.

Djur förändras itakt med sin föda; de anpassar sig ständigt till nya miljöer. Deras instinkt uppmuntrat dem till att testa olika typer av mat.

Våra tama hästar, de hästar vi använder i dagens samhälle, kan ha förts in på en något felaktig diet. En enstaka gräsyta kan ibalnd tillgodo se alla näringsämnen men det tillfredställer inte hästens behov av att testa olika typer av föda.

Genom året har näringsvärdet I gräs ändrats. Därför tillgodoses inte alltid hästens näringsbehov. Vi kan tillgodose näringsbehovet genom 2 välbalanserade måltider per dag men det kommer trots det inte tillgodose hästens behov av att ständigt leta ny typ av föda. Risken är att den begränsade tillgången på olika typer av föda leder till ett monotont betenede som i värsta fall utvecklas till att hästen står och kastar med huvudet, krubbiter eller äter av sin halmbedd.

Är det så att vi utfodrar våra hästar helt fel?

Det korta svaret är kanske. Men innan vi börjar känna oss skyldiga för vår brist på kunskap måste samtidigt säga att vi gör mycket rätt. Vi utfodrar med olika typer av foder speciellt anpassat efter hästens livsstil, träningsnivå och hälsostatus.Vi övervakar hästens vikt och hälsa och vi har veterinären tillhands.

Till detta kan vi försöka matcha hästens matschema så långt som möjligt, vilket inte är så svårt som det låter. Vi tillgodoser redan hästens behov av att äta varierat så vi är redan halvvägs där.

Nyckeln till att lyckas förbättra ytterligare är att tillföra olika typer av foder i olika storlekar, smaker, textur spritt över hela dagen. Tänk på komponenterna: grovfoder – fibrer- koncentrat/helfoder –tillskott.

Foder eller aktiv foderstyrning
Nervositet, kolik, matvägran är tror man normalt beror på själva produkten (ex. “spannmål gör hästen lite tokig” eller “han vill inte äta sitt hö”) Men problemet kanske skapas beroende på hur vi tar hand om hästen och vi fodrar den. I vissa fall har man bortsätt från hästens naturliga beteende att den får svårt att beta och söka efter näring. Ett tillstånd som till och med kan göra hästan sjuk.

Försök se till att din häst är fullt sysselsatt med att tugga så mycket som möjligt och erbjud många olika typer av fodertyper i dieten. Tillsätt exempelvis en del halm till högivan. Detta kommer hålla din häst glad och frisk.