Hästfoder och vård av hästar
Råd
Anatomi

Beteende

Ingredienser

Utfodring av häst

 

BeetNote Magsår

Minskning av magsårsbildning hos hästar

Vad orsakar magsår ?

Hästens mage utsöndrar kontinuerligt matsmältningssyror. Om magslemhinnan är utsatt för denna syra under en förlängd tidsperiod, kommer magslemhinnan skadas. I naturen, där hästar betar upp till 16 timmar per dag, är surhetsgraden i magsäcken reglerad genom det konstanta betandet av gräs. Bikarbonatet i saliven minskar också surhetsgraden. Hästen producerar bara saliv när den äter och tuggar, inte annars.

Om hästar utfodras med höga nivåer av energi foder/koncentrat med endast en begränsad tillgång till grovfoder, kommer de tugga mindre och magen vara tom under stora delar av dagen. Som ett resultat, kommer nivån surhetsgraden i magen vara högre, vilket ökar risken för magsår.

För att skydda magslemhinnan från sin naturligt sura miljö, finns det  specialiserade celler, de så kallade bägarcellerna, som producerar en skyddande mukusbeläggning. Denna mukusutsöndring stannar om magen innehåller för mycket syra. Som ett resultat av detta kommer magslemhinnan bli utsatt för en ökande surhet av vilka specifika bakterier kan frodas och börja äta av magslemhinnan. Detta kommer så småningom att leda till magsår.

Varför Pavo SpeediBeet förebygger magsår.

Kliniska tester har visat att vid höga halter av syran pektin bildas ett tjock gel som stärker och förtjockar magslemhinnan. Pavo SpeediBeet innehåller sockerbetsfibrer vilka innehåller ca 30 % pektin.

Olika typer av foder har olika kapacitet att absorbera magsyra. Detta är känt som " Acid Binding Capacity " eller ABC värde. Detta värde mäts som "den mängd syra som fodret innehåller vid olika surhetsgrader i magen". Ju högre värde, desto högre syrabindande kapaciteten (ABC) .

Spannmål och andra stärkelsehaltiga fodergivor har en relativt låg ABC. Kanaler med en relativt hög nivå av proteiner ( baljväxter) eller lösliga sockerarter (sockerbetor) har mycket högre ABC värden. Pavo SpeediBeet har en utmärkt förmåga att absorbera magsyra, särskilt om den ges som första måltid på morgonen.

Sammanfattningsvis innehåller Pavo SpeediBeet en hög nivå av pektin, som bidrar till att stärka den skyddande magslemhinnan. I kombination med förmågan att absorbera stora mängder syra kan Pavo SpeediBeet bidra till att minska de förhållanden under vilka magsår annars kan uppstå.

Dr. Tom Shurlock , maj 2012 .