Hästfoder och vård av hästar
Råd
Anatomi

Beteende

Ingredienser

Utfodring av häst

 

BeetNote Utfodring och foderstat

Ta hand om din hästs diet med 4 steg

När du sätter ihop din hästs foderstat kan du använda följande komponenter:

  1. Grovfoder
  2. Fibrer
  3. Koncentrerat foder
  4. Tillskott

Grovfoder
Hö ska alltid utgöra basen i alla foderstater; en häst kan inte leva utan tillgång på grovfoder. Som en tumregel bör du utfodra din häst med 1-2,5% torrsubstans grovfoder per 100kg kroppsvikt per dag (1-2,5kg per 100kg kroppsvikt). Gräs, hö eller hösilage är grovfoder. Alfalfa och halm anses också vara grovfoder men du måste vara noga med ett energinivåerna är tillräckligt höga.

Fibrer
I Sverige är det ännu inte vanligt med en fiberrik diet men i England är det en naturlig del av hästens foderstat. Extra fibrer I form av ex. Pavo DailyPlus eller Pavo SpeediBeet stödjer hela tunntarmen och matsmältningsprocessen vilket förbättrar hästens näringsupptag. Faktum är att ett extra tillskott av fibrer ger extra mat till mikroorganismerna som finns hästens tunntarm. Genom att ta till vara på de goda bakterierna motverkar du möjligheten för de skadliga bakterierna att växa och matsmältningssystemet är i balans.  

Foderkoncentrat eller helfoder
När hästen rör på sig mer och innehållet i grovfodret inte ger tillräckligt med energi, protein, fibrer, mineraler och vitaminer är det dags att lägga till ett helfoder eller koncentrat.

Tillskott
Tillskott återfinns I många olika sorter på markanden. Oftast är de tillverkade för att förebygga att brist uppkommer under en specifik situation som ex. muskelbyggnad vid träning, elektrolyter vid intensiv träning eller förbättra fertiliteten under avelssäsongen. Vitaminer och mineraler är ett undantag. Din hast behöver vitaminer och mineraler varje dag och om dessa inte tillförs i tillräcklig mängd genom helfodret eller koncentratet är det bra att ge extra vitaminer och mineraler som komplement till grovfodret.

Varför utfodrad Pavo SpeediBeet som fiberkälla?
Tekniska rapporter har visat att betmassa ger en unik prebiotisk effekt. Det höga innehållet av pektin i betmassa tros vara anledningen till att tjocktarmsbakterier stimuleras att bryter ner fibrer otimalt och utsöndra långsam energi.

SpeediBeet har egenskapen att tillför samma mängd goda fettsyror som gräs av god kvalitet men produktionen av mjölksyra är lägre. Därför är Pavo SpeediBeet den perfekta fiberkällan för fångkänsliga hästar och ponnys. Pavo SpeediBeet har därför godkänts av den engelska forskningsstiftelsen, British Laminitis Trust.

Produktens viktigaste egenskaper är: minska intaget av socker, öka intaget av fibrer, öka utsöndringen av långsam energi samt bibehålla fiberprofil som liknar den fiberprofil som hästar evolutionärt, tillbaka i tiden, är vana vid.                 Dr. Tom Shurlock