Hästfoder och vård av hästar
Råd
Anatomi

Beteende

Ingredienser

Utfodring av häst

 

BeetNote Vårgräset

Våren 2014: Förhindra att din häst utvecklar fång på grund av vårgräset.

Först och främst, varför har vårgräset så dåligt rykte? I princip har det att göra med snabb tillväxt. På hösten lagrar gräset kolhydrater för att övervintra. Dessa kolhydrater, huvudsakligen sucrose och fruktan, används under tidig vår för tillväxt och energilager (glucose och fruktos) allt eftersom dagarna blir längre.  

Tillväxt innebär att gräset bygger strukturerade fibrer, grässtrån. Som ett resultat av tillväxten ökar mängden protein i gräset under våren och faller under sommaren och ökar igen under hösten. Det är på grund av variationen av mängden protein i gräset som man tidigare trodde att fång orsakades av protein. Men den kunskap vi har nu vet vi att så inte är fallet.

Så, under våren innehåller gräset mycket protein, har relativt låg halt av strukturerade fibrer och hög halt av socker och fruktan. Proteiner och socker samlas till slut i bladens och stjälkens bas. Efter att hästen under vintern fått äta av hö eller ensilage från den andra skörden eller på de bete som funnits kommer den på våren plötsligt ut på ett bete med mycket högre nivåer av proteiner och socker.

Detta sker vid en tidpunkt när den vilda flocken behöver energin som mest. Flocken har överlevt en period av begränsad fodertillgång, korn har varit den enda energikällan, och de behöver nu gräs för att mata det nyfödda fölen, för bygga upp kroppsreserver och förbättra sin konditon innan tillgången på bete försämras igen. För vilda hästar är vårgräset mycket viktigt för deras överlevnad.

Men varför har den tama hästen problem?

Vi kan nämna två nyckelfaktorer: först, dagens gräs har blivit selektivt brukat för att säkerhetsställa höga näringsnivåer. Därför är protein och sockernivåerna extremt höga i den typen av gräs. För det andra, vi fodrar våra hästar väl under vintern vilket innebär att de inte behöver lika mycket energi på våren som om de skulle levt i det vilda på vintern.

Om nu så är fallet, varför svarar hästar på olika sätt?

Vissa hästar kommer lägga på sig andra verkar vara oberörda och visa hästar visar helt plötsligt symptom på fång. Hur är det möjligt.

Under den senaste tiden har det genomförts mycket forskning kring vilken roll olika fysiologiska och mikroba förutsättningar i hästens mage har på benägenheten att utveckla fång. Detta har i viss utsträckning givit svar på frågan.

Kompositionen av gräs är inte hela roten till problemet.
Vi vet att sammansättningen I vårgräs kan skapa problem, men det är inte hela sanningen.

En snabb öergång från vinter-diet till vår-diet sätter stor press på matsmältningssystemet i områet kring mage och tunntarm. Antalet och koncentrationen av bakterier påverkar matsmältningsprocessen i magen rubbas. Som ett resultat ändras också syrahalten I olika delar av magen. Alla dessa parametrar är beoende av de näringsvärden som finns i hästens diet men även av hur ofta dieten intas och av hur stor mängd som intas.

Ju mer hästen äter ju större är chansen att hästen blir tjock. Så mycket är uppenbart men det förklarar inte varför endast vissa hästar får fång.

Olika bakterier
Under 2012 publicerades en ny forskningsrapport som visade att alla hästar inte har samma bakterieflora i sin mage.

Fångbenägna ponnys har större variation av mikroorganismer i blindtarmen och har till det högre förekomst av minst två stora grupper av bakterier än hos icke-känsliga hästar.

Forskningen visar också att snabb tillväxt av några oönskade baterietyper och en ökning av gifter och mjölksyra inte enbart bidrar till att känsliga hästar utvecklar fång utan även triggar immunsystemet med inflammationer som resultat.

Hästar som har en mindre blandning och mer stabil population av bakterier I magsaften verkar vara mindre känsliga mot snabba variationer i sin diet. Om denna teori stammer kommer mindre känliga hästar inte att påverkas av en inflammation i hoven som orsakas av en obalans i immunsystemet

Ibland går det obemärkt förbi
Trots allt detta, till och med hos hästar som ser helt friska och glada ut, kan det tillstöta en rad problem.  Pågrund av detta måste vi se till att våra hästar inte äter stora mängder av lättsmält material, oavsett om hästen är fångkänslig eller inte.

Även den mest stabile bakteriepopulationen kommer påverkas av en överdos med protein och fruktan, men god omvårnad och tillsyn reducerar risken.

Lyckligtvis är det så att god omvårdnad gäller för alla hästar: Ändra dieten med försiktighet och ge kroppen tid att anpassa sig.  

  1. Begränsa intaget av gräs
    1. Genom att använda en “betesgrimma”
    2. Reducera betesområdet

c.      Gradvis öka tiden som din häst får vara ute i beteshagen och speciellt I början av betessäsongen undvika att låta hästen beta sent på eftermiddagen när koncentrationen av fruktan är som högst.

 

2)      Fodra med alternativt grovfoder när hästen inte är på bete. Pavo SpeediBeet stödjer speciellt underhållet av matsmältningsprocessen när du fodrar det strax innan du släpper ut din hast på dagens bete. Att ge Pavo SpeediBeet strax innan utsläpp kommer göra att din häst känner sig mätt och där med mindre sugen på att kasta sig över gräset den första timmen i hagen.

3)      Reducera vinter-dieten och komponera en sommar-diet tillsammans med gräset. I praktiken innebär det att du kan ersätta det stärkelserika helfodret eller koncentratet som du använder under vintern när du tränar din häst med ett helfoder som Pavo NaturesBest med lågt stärkelseinnehåll.

4)      Om din häst inte har tillgång på bete gäller ovanstående även när du börjar utfodra med ett nytt parti grovfoder.

Pavo SpeediBeet rekommenderas av The Laminitis Trust (en engelsk stiftelse som forskar på fång)
Pavo SpeediBeet innehåller ingen stärkelse och har ett mycket lågt sockerinnehåll (endast 5%). Detta är anledningen till att Pavo SpeediBeet är ett utmärkt foder för fångbenägna hästar och ponnysar. Vi är stolta över att vi fått godkännande från The Laminitis Trust.

Dr Tom Shurlock