Hästfoder och vård av hästar
Råd
Anatomi

Beteende

Ingredienser

Utfodring av häst

 

Att fodra ett dräktigt sto

Har du ett sto som är dräktigt? Det är en spännande tid!

Men det är mycket att tänka på tills fölet är fött och det är viktigt att se till att det dräktiga stoet får rätt näring och det är lika viktigt att ge rätt näring när fölet är fött och stoet ger mycket mjölk. Här är några tips för att hjälpa unga föl och ston till en korrekt utfodring. 

Vad händer med stoet?

Vid ankomst av ett föl är stoets näringsbehov enormt, de sista månaderna av dräktigheten växer fölet mycket i livmodern. Vikten av det ofödda fölet ökar med 20 kg till 55 kg under de sista 3 månaderna. Detta innebär att fölet växer med 12 kg varje månad. Efter födseln växer fölet ännu mer och en daglig tillväxt på 750 - 1000 gram är normalt för ett föl. Det är därför mycket viktigt att man ger rätt typ och mängd näring för en balanserad tillväxt. Rätt typ av näring tillförs genom livmodern, genom blodomloppet och efter födseln genom stoets mjölk, det kräver mycket av ditt sto och hennes näringsbehov ändras. 

Behovet av energi och protein ökar explosionsartat efter att fölet är fött. Stoet måste bokstavligen äta för två. Ett sto med föl behöver 2 gånger så mycket protein och energi som ett sto utan föl.

Osteokondros

I tidningen "The Stand" 2004 finns en artikel som beskriver att 25% av alla föl har osteokondros (OC). Totalt sett orsakar OC på detta sätt stora ekonomiska skador för djurägare. OC är ärftligt i mellan 20 och 30% av fallen och de resterande fallen, 70 till 80% av miljöpåverkan under uppfödningsperioden. Förutom näringstillförsel så spelar rörelse också en stor roll. Speciellt för unga hästar har rörelse och foder en stor roll för att förebygga OCD.

Utfodring av fölet börjar inte bara när det har kommit till världen utan redan i magen på stoet. Forskning har visat att kosten har en stor inverkan på förekomsten av bendefekter. Därför är det viktigt att de sista 3 månaderna av dräktigheten utfodra med Pavo Podo Lac, som innehåller alla mineraler och spårämnen som kallas Podo ® mineral -för utveckling av fölets skelett och förs över till fölet via moderkakan. 

Koppar har en viktig roll

En stor andel av mineraler och spårämnen passerar genom moderkakan till det ofödda fölet. Fölet kan lagra mineraler och spårämnen i levern och det har reserver i levern för att kunna användas senare i livet. Fölet använder exempelvis reservern under de första veckorna av di-perioden, då stomjölken inte innehåller tillräckligt med mineraler och spårämnen under denna period. Ett bra exempel är koppar. Koppar har en dokumenterad effekt på reparation av ben, den spelar en viktig roll i återställandet av skador och frakturer på ben på ett naturligt sätt. Det är viktigt att särskilt koppar tillförs det ofödda fölet via modern. Eftersom koppar lagras i fölets lever så kan det användas efter födseln. Kopparnivån i stomjölk är mycket låg och det är därför viktigt att fölet lagrar detta ämne under dräktigheten.

Alltså: Med Pavo Podo Lac ® kommer stoet få i sig rätt mängd koppar under de sista 3 månaderna av dräktigheten, för att säkerställa fölets behov av koppar innan det föds.

Näring under digivning:

Efter födseln kommer stoets mjölkproduktion igång. Den första dagen producerar ett sto ca. 7 till 8 liter mjölk om dagen och det kommer att långsamt att ökas till 20 liter efter 2 till 3 månader. Mjölkproduktion genererar ett stort behov av energi och protein men även mineraler och spårämnen. Om du har ett tidigt fött föl (januari-februari), finns det oftast inte tillräckligt med gräs för stoet efter 2-3 månader, för att stödja den höga mjölkproduktionen. De har ofta för tillfället endast hö som grovfoder. Utfodringen bör därför ökas och med extra Pavo Podo Lac kan du bibehålla ett friskt sto och föl.


Pavo Podo®Lac

För det högdräktiga eller digivande stoet

Pavo Podo®Lac muesli

För dräktiga och digivande ston

Pavo Podo®Lac Pellets

För det högdräktiga eller digivande stoet