Hästfoder och vård av hästar
Råd
Anatomi

Beteende

Ingredienser

Utfodring av häst

 

Fodrets effekt på fertiliteten

Det finns i allmänhet (för) lite vetenskaplig forskning om fodrets effekter på fertiliteten. Vår uppfödnings sortiment ”Podo” är bla. baserad på flera studier och våra kunders upplevelse

Energi (kolhydrater, oljor / fetter)
Mängd och typ av energi påverkar hormonerna och därmed ägglossningen (påverkar FSH, LH, insulinproduktion):
• Genom att: överviktiga och feta ston får fertilitetsproblem.
• Genom att: Alltför tunna och magra ston(ger negativ energibalans) är mindre fertila. Kraftig viktminskning eller ökning under dräktigheten är inte tillrådligt.
• Dräktiga ston: Under dräktigheten bör inte stoet vara för fet. Fölet får då i sig för fettrik mjölk vilket gör att det växer för fort. Detta är ogynnsamt för bentillväxten.
• Under perioden då fölet diar bör inte stoet vara överviktigt. Överviktiga ston ger ofta fettrik mjölk och eventuellt överviktiga föl. Detta är återigen ogynnsamt för optimal bentillväxt.

Proteinets kvalitet:
Mängden protein och proteinkvalitet påverkar ägglossningen (LH, FSH) på stoet.

• Fler essentiella aminosyror stärker dräktigheten. Brist på essentiella aminosyror minskar mängden folliklar(äggblåsor)
• Dräktiga ston under de sista 3 månaderna av dräktigheten: Extra (viktiga) aminosyror är nödvändiga för en korrekt utveckling av fölet.
• Under digivningen kommer en brist på protein leda till minskad mjölkproduktion.

Vitaminer
Beta- karoten (eller pro-vitamin A).
Ston: beta- karoten har en positiv effekt på fertiliteten (forskningssamarbete med Pavo). Med beta- karoten är ett sto i en bättre cykel, det minskar risken för tidig embryonal dödlighet och ger en bättre brunst.

Brist på E- Vitamin.
Ston: Brist på E- Vitamin leder till infertilitet (definierad i andra arter).
Hos dräktiga ston: missbildningar av fölet (muskler, vit muskel) eller att stoet kastar fölet. Folinsyra kan ge en positiv effekt. I människoföda har det en positiv inverkan men för hästar är den effekten ännu inte känd.

Mineraler
• Selen: Funktionen av Selen svara mot Vitamin E. Selen har en effekt liknande E- Vitamin när det gäller dräktighet. Dessutom finns det (eventuellt) effekter av näringsämnen, vars värkning ännu inte är bevisade, men är värda att tänka på:
• Mykotoxsiner. Mykotoxsiner är gifter som kommer från mögel eller svampsporer. Mögelsvampar finns i stor utbredning i jordbruksgrödor, foder och livsmedel.
• Det största hotet är genom intag av fusariumsvampar. Detta händer för nästan alla säd och gräs. Fusariumsvampar ha en negativ effekt på fertiliteten hos svin och det bedöms att 25 procent av grödorna i världen årligen är förorenade med mykotoxiner. På hästar är effekten fortfarande outforskad.

Stall/ Boxar i förhållande till fertilitet
En viktig faktor som du bör känna till är hygienen i stallet, tänk på:

• Tillräcklig ventilation
• Inga sjuka hästar i närheten av dräktiga / digivande ston eller ston som skall föla. Var på vakt för Rhino (Rhinopneumonitis Equine herpesvirus (EHV-1)), som framkallar abort hos smittade ston. Stalla upp, om det behövs, nya hästar eller hästar som är mycket ut på tävlingar eller utbildning någon annanstans i ett karantän stall.
• Regelbundenhet i utfodring och vård
• Så lite stress som möjligt
• Troligen kan arbete också påverkar fertiliteten. Vi har inga bevis för det, men i den mänskliga sektorn har redan bevisats att överdriven träning (elit) har en negativ inverkan på fertiliteten. Kanske spela testosteron eller andra hormoner en roll i detta?

Perfekt foder för fölston
Generellt: Stoet måste vara full med energi. Normal (det vanligaste) mängd som är anpassad till arbete och intensitet är tillräcklig.
I de fall då stoet har låg fruktbarhet kan det vara lämpligt att minst 3 till 4 veckor före beräknad inseminerings datum komplettera med Pavo Fertile för att tillföra bl.a. E-vitamin, betakaroten och selen.

Idealt foder under dräktigheten / digivning
Under de första 8 månader matas arbetsbelastning med bra grovfoder och en normal giva kraftfoder. Från dräktighetens 9e månad till slutet av digivningen ersättas kraftfodret med Pavo Podo Lac ®. Detta foder innehåller extra aminosyror, spårämnen, selen samt vitaminer (extra Vit. E och folinsyra)
Under digivninen skall man öka mängden vässentligt på grund av högre energi-och protein- behov. Detta beror naturligtvis till stor del på intaget av mängden gräs som kan erbjudas (timmar och kvaliteten på gräs).