Hästfoder och vård av hästar
Råd
Anatomi

Beteende

Ingredienser

Utfodring av häst

 

Magsår - ett större problem än vi tror

Många fler hästar och ponnyer än vi tror lider av magsår och detta kan leda till en rad olika hälsoproblem. Ibland är tecknen på magsår få, hästen kanske helt enkelt inte presterar optimalt. En god foderstat kan förebygga många problem.

Vad är magsår?

Magsår innebär att det har bildats sår på magsäckens slemhinna. Detta uppstår då magsäckens slemhinna utsätts för en överdos av syra och därför eroderas.

Hur uppstår magsår?

Föreställ dig din hästs mage som en 8-12 liters säck där mat kommer in via strupen. Den nedersta delen, där magsyra produceras, är täckt med glandulära slemhinnor (slemhinnor med körtlar). Denna syra hjälper till med matspjälkningen men har också en annan viktig funktion. När hästar betar får de i sig en rad olika bakterier som inte är önskvärda i matspjälkningen och dessa bakterier blir harmlösa med hjälp av magsyran.  Den övre delen av magsäcken har en helt annan typ av slemhinna som inte är lika tålig för för magsyra.

I det fria äter hästar i princip hela tiden, en lågkalorikost med hög fiberhalt. Detta innebär att magsäcken aldrig är tom. Syran i magjuicerna balanseras av saliv och foder. Om hästen får i sig för lite fiberrikt foder och därmed saliv blir magsyrorna för starka och kan skada slemhinnan i magsäcken vilket leder till en inflammation. Detta kan också hända om en stor portion kraftfoder äts på en gång vilket leder till att för lite saliv produceras och magsäcken plötsligt blir väldigt full. Det leder i sin tur till att syran i magen kommer i kontakt med den övre maghalvan som är sämre skyddad.

Vilka är riskfaktorerna för magsår?


För lite grovfoder

Till skillnad från människor så producerar hästar bara saliv då de tuggar. I kombination med andra processer hjälper saliven till att neutralisera syran i magjuicerna. Detta innebär att en häst som inte tuggar tillräckligt producerar otillräckligt med saliv, vilket i sin tur kan resultera i en sur mage och ökad risk för magsår.

En häst som får obegränsad tillgång med grovfoder kan tugga hela tiden och producerar då tillräckligt med saliv. Den fiberrika blandningen som bildas av det tuggade grovfodret och saliven hjälper till att balansera syranivåerna och minskar risken för magsår.

Kraftfoder

Hästar tuggar inte speciellt länge på kraftfoder, vilket innebär att de producerar mindre saliv än när de äter grovfoder. Ingredienser som stärkelse och socker innebär att de flesta kraftfoder spjälkas annorlunda än grovfoder vilket kan öka risken för magsår.

Medicin

Viss medicin såsom smärtstillande och kortikosteroider kan minska skyddet i magsäcken genom att den skyddande hinnan försvagas vilket kan innebära ökad risk för magsår.

Stress
Stress kan ge ökad produktion av ämnen som har negativ inverkan och försvagar magsäckens hinna och gör den känsligare för magsyran. Hästar kan uppleva stress när ett eller flera av deras tre viktigaste behov inte tillgodoses: fri tillgång till grovfoder, tillräckligt med rörelse och kontakt med andra individer.

Intensiv träning

Tungt arbete kan få magen att dra ihop sig mer än normalt. Reslutatet av detta är att den sura magjuicen i nedre magsäcken i större utsträckning kommer i kontakt med de övre delar av magen som inte är skyddade mot syra. Detta är en särskilt tydlig effekt när hästen aktivieras på tom mage. Föreställ dig att magen saknar en buffert med grovfoder och hur lätt det är för magsyran att skvalpa runt på den oskyddade övre maghinnan. Detta kan påskynda förekomsten av magsår.

Varför är magsår ett problem?

Magsår skapar en inflammation i magsäcken och en inflammation är aldrig bra för hästens hälsa. Kroppen försöker bekämpa inflammationen vilket påverkar hästens prestationsförmåga negativt. Det är också mycket obekvämt för hästen att röra sig med magsår.

Vilka hästar är mer utsatta för magsår?

Magsår är inget nytt fenomen men är mest ett känt problem inom trav- och galoppsporten på grund av sättet att utfodra hästarna på. Dessa hästar får historiskt sett mycket kraftfoder och lite grovfoder. De är dessutom utsatta för extrema påfrestningar och intensiv träning och dessutom många och långa resor som stressar hästarna. Detta retar magen att dra ihop sig mer än normalt och pressa upp syra i den övre delen av magen som är mindre skyddad.

Det är känt att många ridhästar och ponnyer också lider av magsår i någon form. Kronisk stress pågrund av felaktig hantering, långa tider på box, resor och tävlingar och/eller för lite fri rörlighet leder till invärtes problem för många hästar. Man har också funnit att föl är mycket mer känsliga för detta än vad som tidigare har varit känt, speciellt under den första tiden när de diar.

Finns det ett samband mellan magsår och krubbitning eller luftsnappning?

Det verkar som att det finns ett samband. Forskare har funnit att krubbitare och luftsnappare försöker efterlikna tuggrörelser för att stimulera produktionen av neutraliserande saliv. För lite tillgång på grovfoder i kombination med kronisk stress kan leda till både magsår och beteendeförändringar som exempelvis krubbitning eller luftsnappning.

Kan du se på en häst om den lider av magsår?

Det är inte möjligt att se på en häst om den har magsår eller inte. En veterinär kan se detta genom att undersöka magen med ett endoskop. Ett endoskop är en slang försedd med ljus och kamera som förs in genom näsan på hästen.

Om ett föl eller en vuxen häst äter mindre än normalt eller inte alls, gnisslar tänder eller rör sina läppar mycket, väser när den äter, gapar mycket eller visar vaga tecken på kolik kan det vara en signal på magproblem i någon form. Ibland blir pälsen matt, hästen är håglös och har diarré. Hos föl med magsårstendenser är det vanligt att de bildar mycket saliv och växlar mellan att stå upp och ligga ner.

Hur behandlar man magsår?

Om veterinären finner allvarliga magsår hos din häst kommer det sannolikt vara nödvändigt att ge din häst medicin som motverkar magsyra och höjer ph-värdet. Det är ännu viktigare att se över hur hästen hanteras och utfodras för att hitta grundorsaken till problemet. Hos människor kan en speciell bakterie leda till magsår men detta har ännu inte bevisats som en anledning till att hästar får magsår varför antibiotika inte är rätt sätt att behandla hästar på.

Vad kan du göra för att motverka magsår?

Foder och hästhanteringen spelar en viktig roll för att förebygga magsår hos din häst. En häst bildar saliv genom att tugga och saliven neutraliserar magsyran. Det är därför som tillgång på grovfoder dygnet runt, som ex. gräs, hö eller hösilage, är så viktig. Om du är orolig för att detta kommer göra din häst tjock är det en rekommendation att hitta ett grovfoder med lågt energiinnehålll eller använda ett hönät för att förlänga tuggtiden och tillgången på grovfoder. Glöm inte att hästar behöver grovfoder även nattetid eftersom de, till skillnad från oss människor, inte sover hela natten. I vilt tillstånd betar hästen 16-18 timmar per dygn.

Stora fodergivor som innehåller mycket socker och stärkelse har negativ inverkan på magsår. Om din häst behöver energi för att prestera är rekommendationen istället att ge ett högvärdigt grovfoder och balansera med extra vitaminer och mineraler. Om du behöver ge kraftfoder och vill minimera risken för magsår är rekommendationen att fodra med ett kraftfoder med olja som huvudsaklig energikälla och fördela utfodringen över så många små måltider som möjligt eftersom hästen har en liten magsäck. Pavo Ease&Excel är ett innovativt, komplett kraftfoder för dig med en sporthäst som lider av magsår. Ge först grovfoder för att öka salivproduktionen eller blanda kraftfodret med grovfodret för att stimulera till ett ökat antal tuggrörelser och en ökad salivproduktion.

 “Hur diagnostiserar man magsår på ett korrekt sätt?”

“Magsår kan utrycka sig genom en mängd vaga symptom. En häst som inte presterar bra, har matt päls, är tunn, har reducerad aptit, gnisslar tänder och ibland uppvisar koliktendenser, är sannolikt drabbad av magsår i någon form ” säger Professor Sloet från Universitetet i Utrecht.

“Det enda säkra sättet att ta reda på om en häst har magsår är att genomföra en endoskopiundersökning av magen. Endoskopiundersökning innebär att man för in en lång släng, försedd med ljus och videokamera, genom hästens ena näsborre för att titta på magsäcken och dess skyddande hinna. Magsår kan uppkomma på en mängd olika ställen i magen: i den övre delen som täcks av en hinna som inte skyddar mot syra, icke-glandular squamous mucos hinna men även i den undre delen av magsäcken som skyddas av en hinna som står emot syra, grandular mucoshinna, kan skadas. Allvarlighetsgraden kan också variera från små fläckar till stora sår. En exakt utredning som genomförs av en erfaren veterinär i kombination med en bra endoskopiutrustning är därför av stor vikt vid valet av behandling och fortsatt vård på längre sikt. En häst med magsår bör utfodras med små givor ofta och ha god tillgång på grovfoder och friskt vatten”.Pavo DailyPlus

Grovfoderblandning med hög fiberhalt som förlänger ättiden

Pavo Ease&Excel

Innovativt sportfoder för en sund magfunktion

Pavo FibreBeet

Det bästa möjliga fodret för återhämtning

Pavo HayChunks

Hälsosamt grovfoder för att hålla din häst sysselsatt i stallet eller under transport

Pavo SpeediBeet

Snabbsvällande flingor av betmassa

“Att ge en extra skopa med kraftfoder är det största misstaget”

Pavos hästveterinär och nutritionist, Veerle Vandendriessche, såg mycket av detta under sin praktik, alltför magra hästar som fick en extra skopa med kraftfoder men inte återhämtade sig utan till och med ofta blev sämre. När vi tog in och undersökte hästarna invärtes i magarna uppvisade 90 procent av hästarna allvarliga sår på maghinnan.

En del av undersökningen gick ut på att utreda hur hästen hanterades och det var, i nästan samtliga fall, just hanteringen som var anledningen till varför magproblemen uppstod.

Veerle: “Den logiska följden är att mer kraftfoder hjälper en mager häst. Hästar kan dock inte smälta stora mängder av kraftfoder vid ett och samma tillfälle. Särskilt inte om kraftfodret är fullt med socker och stärkelse. Om du ger hästen kraftfoder på tom mage på morgonen utan att först ha givit grovfoder är det som att be om problem.

Hästarna kom tillbaka i form genom att man justerade utfodringen vilket i det flesta fall innebar att kraftfoder helt uteslöts. Om man fortsatte med kraftfoder var det av en typ som innehöll lite socker och stärkelse, jämt fördelat över många små givor under dagen, ca. 4-6 gånger per dag. Om det upplevs för tidskrävande är det en god ide att installera en foderautomat.

Pavos hästveterinär menar att det bästa du kan göra är att se till så att hästen har fri tillgång på grovfoder. Att låta hästen beta hela dagen är det bästa sättet för att stressa av en häst eftersom den både tuggar och rör sig hela dagen. När du transporterar din häst är det på samma sätt viktigt att din häst har något att göra, tuggar mycket och inte står på tom mage. Ett hönät i transporten är ett utmärkt sätt för att få hästen att äta lite men ofta under hela transporten. Det är även en god idé att ge alfalfa som är rik på protein och kalcium vilket hjälper till att reducera magsyran. Det är en rekommendation att ge uppblött sockerfri betmassa som ex. Pavo SpeediBeet  eftersom den innhåller mycket pektin som hjälper till att bilda en syraskyddande hinna i magen. Var noga med att blöta upp betmassan eftersom den annars kommer svälla när den kommer i kontakt med hästens saliv”
Har du en sporthäst så rekommenderar vi vårt nya innovativa sportfoder Pavo Ease&Excel