Hästfoder och vård av hästar
Råd
Anatomi

Beteende

Ingredienser

Utfodring av häst

 

Skador

När sport utövas kan det uppstå skador. Detta gäller även för hästar. Skador i hästensrörelse apparat, visar sig ofta genom hälta, d.v.s. en icke normal rörelse, där hästen rör sig oregelmässigt.

Hälta kan bero på många saker, så som ex. vridning eller stukning av senan. Men det kan också bero på överbelastning, hovböld, sömstick eller felaktig benställning, är detta fallet måste du kontakta din veterinär så att din häst slipper lida.

Hur kan jag se att det är en skada?

Oftast ser man det vid första anblicken att hästen är skadad, eftersom den rör sig på ett annorlunda sätt. Här är det bra att komma ihåg några saker:

 

  • Hästen ”faller” på det friska benet
  • Om det är ett framben, lyfter hästen huvudet för att avlasta benet.
  • Om det är ett bakben avlastar hästen det med att lyfta benet.
  • På en volt (på hårt underlag) syns hältan tydligare, när det skadade benat är på insidan.

Möjlig orsak till att hästen överhuvudtaget inte vill flytta på sig: benfraktur, njurproblem, fång eller att den fått in en söm i hoven(sömstick)

Vad kan jag göra

Om din häst har en skada eller sjukdom som den skall bli frisk från och inte får arbeta, skall den inte få extra energi eller protein. Du kan halvera kraftfodermängden eller ta bort den helt. Din häst kommer bara bli mer orolig, rastlös och tjock av kraftfoder som är tänkt för sporthästar, om den inte samtidigt arbetas. Men hästen har ett dagligt behov av rikligt med stråfoder och ett tillskott av vitaminer, mineraler och spårämnen. Detta kan du tillgodose med Pavo VitalComplete eller Pavo SummerFit.

På detta sätt ger du alla vitaminer, mineraler och spårämnen, som hästen behöver tillsammans med sitt stråfoder.
Dessa tillskott är optimala till stråfoder då du ger otillräckligt eller mindre mängd kraftfoder. I uppbyggnadsfasen kan du öka mängden kraftfoder samt hjälpa hästen med muskeluppbyggnaden genom tillskottet Pavo MuscleBuild