Hästfoder och vård av hästar
Råd
Anatomi

Beteende

Ingredienser

Utfodring av häst

 

Föl och Podo

Fråga:

Jag har tänkt börja ge mitt föl Podo. Är det tillräckligt eller behöver jag ge ytterligare tillskott? Föl behöver väl något extra? 

Svar:

Våra avelsfoder, Podo, är speciellt framtanat för ston, föl och unghästar. Om du ger det mängder som är angivna för respektive individ så behöver du inte lägga till ytterligare tillskott eftersom alla vitaminer, mineraler och spårämnen redan finns i fodret. Om ditt föl betar eller bli för tjockt med den rekommenderade mängden, kan du istället ge PodoSupply.