Hästfoder och vård av hästar
Råd
Anatomi

Beteende

Ingredienser

Utfodring av häst

 

Hjärta

Hjärta och blodkärlssystemet transporterar viktiga ämnen så som syre, koldioxid, näringsämnen, avfall, hormoner och värme genom kroppen. Genom blodsystemet kan blod komma till alla delar av kroppen och ordna så att kroppen får syre och näringsämnen, och på samma gång lämnar slaggprodukter kroppen igen.

Hästens kroppsvikt består utav ca: 7 % blod, vilket innebär att en halvblodshäst på 650kg har motsvarande 45 liter blod. Hjärtat och blodkärl transporterar viktiga ämnen genom alla delar av kroppen, till exempel syre, koldioxid, näringsämnen, avfall, hormoner och värme. Blodkärlssystem ser till att blodet kommer till alla delar av kroppen. På detta sätt förses kroppen med syre och näringsämnen, och på samma sätt kan slaggprodukter också lämna kroppen igen.

Hjärtat ligger i botten av brösthålan, direkt bakom vänster framben. Det väger ca: 4 kg och består av 4 delar: 2 förmak och 2 kamrar. Med varje hjärtslag pumpas blodet genom hjärtat. Genom varje hjärtslag säkerställs att syrefattigt blod till kommer ut i lungorna så att det kan omvandlas till syrerikt blod.

I vila slår hjärtat på en sund häst 28 till 40 gånger per min. Det är viktigt att känna sin häst vilopuls, eftersom ökningen i hjärtfrekvens i vilotillstånd kan bero på smärta, ångest, sjukdom eller spänningar. Genom hårt arbete kan mängden blod som passerar hjärtat öka från 45 liter per min upp till 240 liter per min. Den maximala hjärtfrekvensen på en häst ligger på 230 slag/min. och är ärftligt bestämt.