Hästfoder och vård av hästar
Råd
Anatomi

Beteende

Ingredienser

Utfodring av häst

 

Hästar som är för tunna

Hjälp min häst är för tunn!

Många hästar går ner i vikt på vintern. Det kan bero på mask, infektion, tandproblem, stress eller smärta. Du skall kontakta din veterinär om din häst tappar vikt snabbt. Men oftast beror viktminskningen på felaktig utfodring av hästen. Om du har en frisk häst som har svårt att lägga på sig så se först var hästen är tunn innan du justerar fodergivan. Generellt finns det två områden där din häst kan verka för tunn. Dessa områden kan påverkas olika beroende på utfodring. 

  1. Överlinjen
  2. Flankerna - (hästens sidor) 

Vad kan du göra för att förbättra överlinjen?
Överlinjen inkluderar nacke, skuldrorna, höften, revbenen och bakpartiet. Detta är områden där det är lätt för hästen att lagra fett. Fördelningen av fett är aldrig identiska, så det är möjligt att höfterna är tunna, medan halsen fortfarande ser bra. Viktminskning överlinjen betyder att hästen redan har använt sina reserver under en tid. Vid något tillfälle har din häst saknat tillräckligt med energi och protein i sitt foder. Lösning du letar efter är en ökad mängd energi i fodret. Om musklerna är också har minskat, skall du även kontrollera innehållet av protein. Detta är då troligen för lågt.

Titta på grovfodret, såsom hö och ensilage. Om grovfodret har en gul eller gul/brun färg, då näringsinnehållet i underkant. Kontrollera ditt grovfoder!
Var medveten om att över 60 % av hästens foder består av grovfoder. Så grovfodret har en stor inverkan på hur din häst ser ut. Var uppmärksam och ta reda på fodervärdet och kvaliteten på ditt grovfoder. Om du verkligen vill göra det bästa, så se till att få ditt grovfoder analyserat. Då vet du exakt vad du ger din häst och hur du får det optimala förhållandet med din kraftfoder. Det är alltid att föredra en god kvalitet på grovfoder än att öka mängden av ditt kraftfoder!

Vanligtvis tror människor ensilage har en högre halt av protein. Men nu för tiden, har ensilage runt de näringsvärdena som finns i hö (mätt som torrsubstans), det är bara vattenhalten som är annorlunda. Många tror att ensilage innehåller mer energi och proteiner och ger därför mindre kvantiteter, vilket är synd. Det är ett stort misstag! Du måste ge mer ensilage än hö eftersom det innehåller en stor mängd vatten. Var försiktig när du ger mer kraftfoder!
Ett enkelt sätt att öka mängden energi är att ge 1-1,5 kg mer kraftfoder.

Men det finns ett alternativ.
Ge inte mer, byt till ett annat foder. Byt ut din nuvarande fodergiva till en som innehåller mer energi och protein, men som samtidigt fortfarande är lätt för hästen att smälta.

  • För att förbättra överlinjen, men inte ge muskler: Lägg till Pavo Kruidenmelange eller Energy Control
  • För att öka överlinjen och samtidigt ge mer muskler, medan hästen göra samma jobb: Extra behov av protein av hög kvalitet: Tillsätt Pavo Podo Grow eller Pavo Podo Lac

Var medveten om den mängd koncentrat. Ge absolut inte mer än 1 kg. per. 100 kg kroppsvikt. Så en häst som väger 600 kg (ca 162 cm i höjd i manken) är tillåten max 6 kg kraftfoder per dag, fördelade på minst 3 måltider. Kroppen kan inte omsätta mer kraftfoder och för mycket kan orsaka allvarliga magproblem.

Vad kan du göra om sidorna på din häst är för markerade?
Bukens rundhet bestäms i regel av tarmarna/inälvorna. Här samlas fibrerna från grovfodret upp. Så en häst med markerad sidor har en minskad volym i mag-tarmkanalen. Om du vet detta är det lätt att hitta en lösning på det problemet: Ge mer grovfoder!
Men glöm inte att väga mängden grovfoder du ger din häst. Vad väger en del av höt? Pavo Grooming Team och våra konsulter får en massa frågor om korrekt fodersammansättning. Många hästägare vet inte det exakta innehållet av energi och protein i grovfodret och hur mycket det ger väger.

Det är mycket viktigt att känna till vikt och torrsubstanshalt i ditt grovfoder. Rådgivningen bygger på torrsubstansen i grovfodret. Ensilage innehåller mer vatten än hö och ges därmed i större mängder.

För att ta reda på hur mycket du ger din häst väger du en bal med hö. De väger oftast 15-18 kg.

När du har fått ett foderråd av GroomingTeam och vi råder dig att ge exempelvis 6 kg hö, vet du direkt att det motsvarar 1 / 3 bal. Kom ihåg att råd om 6 kg hö per dag innebär att den måste ha detta plus det gräs och halm den normalt äter.

Värdet av näringsinnehållet i grovfodret avgörs av gödningsmedel, vilken typ av gräs och tid då gräset skördas. Det är också bra att veta att under de senaste åren, innehåller grovfoder mindre och mindre energi och protein, beroende på att det används mindre konstgödsel samt att olika grässorter är blandade, vilka är mer lämpade för hästar.
 

 


Pavo 18Plus

Müsli för att hålla din äldre häst i form

Pavo FibreBeet

Det bästa möjliga fodret för återhämtning