Hästfoder och vård av hästar
Råd
Anatomi

Beteende

Ingredienser

Utfodring av häst

 

Justera fodergivan under betessäsongen

På vintern är det inte nödvändigt att ta med betet i beräkningarna . Men i samma stund gräset börjar växa på våren, ser hästens diet helt annorlunda ut. Hur kan du balansera denna nya dagliga diet?

Foderberäkningar med hjälp av torrsubstans
Gräs, särskilt på våren, har ett mycket högt näringsvärde. Eftersom gräs innehåller 85% vatten måste du alltid beräkna näringsinnehållet i torrsubstansen. På ett fält med bra gräs äter en häst på 600 kg ca 3-5 kg gräs per timme. När du tar bort vattnet utgör resten av 450-750 gram per timme. Så med en genomsnittlig betestid på 5 timmar per dag, skall du beräkna omkring 2-4 kg grovfoder.

Tåliga raser och hästar som står stilla
Hästar och ponnyer som arbetar lite eller inte alls, får sitt energibehov tillgodosett genom betet. Ofta finns det mycket mer än nödvändigt och som ett resultat av detta blir de för tjocka. Det är ett generellt problem för tåliga raser. Ge inte dessa hästar kraftfoder bara för att du tycker synd om dem, för att de inte får någonting.

Men glöm inte: Gräs ger lite av energi och protein, men även lite vitaminer och spårämnen. Detta är dock inte tillräckligt. Gräs innehåller mineraler, men inte tillräckligt med vitaminer och spårämnen.

Därför skall man ge tillskott i form av vitaminer och spårämnen till hästar som ingenting gör, härdiga raser eller hästar och ponnyer som lätt blir tjocka. Därför utvecklade Pavo den speciella tillskottsprodukten Pavo SummerFit. Pavo SummerFit är en brickett som innehåller dagsbehovet av alla vitaminer och mineraler utan att ger något märkbart tillskott av protein eller energi.

Hästar och ponnyer som arbetar
Justeringen av fodergivan till hästar och ponnyer som rids eller utbildas beror på tiden som de betar. Regeln är att det skall justera om de betar mer än 2-3 timmar i en bra hage med massor av gräs. Om hästen betar 5 timmar får den mer än 3,5 kg torrsubstans. Du kan på så sätt justera ner dess foder med 3 kg hö och 1 kg. kraftfoder.

Kraftfoder med den rätta mixen
Gräs innehåller energi, protein, socker och lite struktur. Så var extra medveten om den rätta mixen när du väljer kraftfoder. Du ska inte lägga till något som redan finns i gräset. Mest lämpligt är kraftfoder utan socker med lite struktur, med låg energi-och proteinhalt så som Pavo Natures Best.
 

 


Pavo Vital

Vitamin- och mineraltillskott med Intellibond®