Hästfoder och vård av hästar
Råd
Anatomi

Beteende

Ingredienser

Utfodring av häst

 

Justera fodergivan under betessäsongen

På vintern behöver du inte ta med betet i beräkningarna men i samma stund som gräset börjar växa på våren så ser hästens foderstat helt annorlunda ut. Hur kan du balansera denna nya foderstat?

Foderberäkningar med hjälp av torrsubstans
Gräs, särskilt på våren, har ett mycket högt näringsvärde. Eftersom gräs innehåller 85% vatten måste du alltid beräkna näringsinnehållet i torrsubstansen. På ett fält med bra gräs äter en häst på 600 kg ca 3-5 kg gräs per timme. När du tar bort vattnet utgör resten av 450-750 gram per timme. Så med en genomsnittlig betestid på 5 timmar per dag, skall du beräkna omkring 2-4 kg grovfoder.

Tåliga raser och hästar som står stilla
Hästar och ponnyer som arbetar lite eller inte alls, får sitt energibehov tillgodosett genom betet. Ofta finns det mycket mer än nödvändigt och som ett resultat av detta blir de för tjocka. Det är ett generellt problem för tåliga och lättfödda raser. Ge inte dessa hästar kraftfoder bara för att "alla andra hästar får". 

Glöm inte: Gräs innhåller energi och protein men också vitaminer och spårämnen, dock inte tillräckligt för en hästs behov. Därför skall man ge tillskott i form av vitaminer och spårämnen också till hästar som inte arbetar, härdiga raser eller hästar och ponnyer som lätt blir tjocka. Pavo har utvecklat den speciella tillskottsprodukten Pavo SummerFit. Pavo SummerFit är en brickett som innehåller dagsbehovet av alla vitaminer och mineraler utan att ger något märkbart tillskott av protein eller energi.

Hästar och ponnyer som arbetar
Fodergivan till hästar och ponnyer som rids eller utbildas beror på tiden som de betar. Tumregeln är att du skall justera om de betar mer än 2-3 timmar i en bra hage med massor av gräs. Om hästen betar 5 timmar får den mer än 3,5 kg torrsubstans. Du kan på så sätt justera ner dess foder med 3 kg hö och 1 kg kraftfoder.

Kraftfoder med den rätta mixen
Gräs innehåller energi, protein, socker och lite struktur. Så var extra medveten om den rätta mixen när du väljer kraftfoder. Du ska inte lägga till något som redan finns i gräset. Mest lämpligt är kraftfoder utan socker men med struktur, med låg energi-och proteinhalt så som Pavo Natures Best.
 

 


Pavo Nature's Best

Hälsosam müsli med lågt sockerinnehåll

Pavo SummerFit

Vitamin- och mineraltillskott i brikettform

Pavo Vital

Vitamin- och mineraltillskott med Intellibond®