Hästfoder och vård av hästar
Råd
Anatomi

Beteende

Ingredienser

Utfodring av häst

 

Kroniska njurproblem

Frågor till Pavo GroomingTeam ©:

Min häst har kroniska njurproblem
En veterinärundersökning visade att mitt sto har kroniska njurproblem. På grund av detta, letar jag efter ett foder som har lite protein, men tillräckligt med energi och påverkar njurarna så lite som möjligt. Kanske har ni i ert foder i ert fodersortiment som kan rekommenderas till min häst?

Hon får gott om grovfoder - bra hö i tillräcklig mängd.

Svar

Det vanligaste problemet med njursjukdom i hästar är proteinurin, dvs. en förlust av protein via njurarna och urinen med protein brist som resultet - så problemet är inte att patienten har för mycket protein i kosten, utan för lite. För att undersöka detta, måste proteinet mätas i urinen. Utan detta test, kan vi inte rekommendera något foder. Finns det även en minskad utsöndring av kreatinin och urin (som bestäms av ett blodprov), finns det en poäng i att ändra tillförseln av protein. Kreatinin är en omvandlingsprodukt av kreatin och utsöndras från blodet till urinen via njurarna. Förhöjda nivåer av kreatinin och urinämnen i blodet kan också kan vara lever relaterade, så här är ett blodprov är också viktigt för att bestämma blodvärdena. Proteinkvaliteten bör förbättras genom en optimal tillförsel av aminosyror: en mångsidig utfodring med hö, spannmål, foder, linfrö och sojabönor i små enheter, så det blir en matematiskt optimerad nivå av protein. En bra sammansatt kraftfoder är självklart förnuftigare än stora mängder havre.

Det exakta proteininnehållet beskrivs i hästens foder så som lättsmält råprotein. I olika tidskrifter och böcker om hästfoder kan du hitta hitta normer för vad de olika näringsämnena innehåller. Det är angivet som smältbart råprotein per kg:

  • Gräs: 15 till 25 gram
  • Hö (första skörden, skördas innan blomning): 80 g
  • Hö (andra skörden, skördade vid blomning): 60 g
  • Hö (tredje skörden, skördas efter blomning): 45 g
  • Havre: 85 g
  • Vetehalm: 7 g
  • Vete: 105 g
  • Öljäst, torkade: 410 g
  • Morötter: 5 g
  • Linfrö: 170 g

Dagligt intag av en normalstor häst som betar 24timmar per dygn: 40 till 60 kg. Genomsnittligt intag av 1 kg gräs per timme vid begränsat bete (stripbetning): 10 till 15 minuter.

Man bör dock inte alltför slaviskt följa riktigheten av proteinmängden. Bland annat eftersom du relativt ofta inte får tillräckligt med energi till hästen och det är mycket viktigt att ha tillräckligt med energi, så att hästen inte på ett leverskadligt sätt mobilisera kroppens proteiner till energiförbrukning. Det är viktigt att både energi och protein, sedan levereras kontinuerligt under hela dagen och att man måste undvika både långa perioder utan foder, och plötslig energi tillförsel. Jag vill därför rekommendera en särskilt god tillgång på grovfoder, så som ett bra hö och / eller ensilage. Om djuret int är/ blir överviktigt, kan det med fördel få obegränsad tillgång till grovfoder. Men var opservant på till exempe att den första sköden hö har en högre proteinhalt jämfört med 3e skörden hö, etc.

Natrium, kalium och vitaminer förlorar hästar med njurproblem ofta genom extra urinproduktionen därför kan en extra tillförsel av dess ämnen vara nödvändiga, samtidigt som kalcium, magnesium och fosfor eventuellt utsöndras värre. I dessa fall bör man vara uppmärksam på vad det kompletterande fodret innehåller, men framför allt bör foder väljas först efter blodprov och då det exakta problemet hittats.

 

Dr. Jürgen Bartz, Pavo GroomingTeam©