Hästfoder och vård av hästar
Råd
Anatomi

Beteende

Ingredienser

Utfodring av häst

 

Led

En led sammanbinder en eller flera ben. Benens ändar är formade så att de passar exakt på samma sätt som en kopp och en skål. Benen hålls ihop och på plats med senor. Under förflyttning uppstår stora krafter i lederna och skall de fungera mjukt och följsamt är det viktigt lederna och strukturerna runt om är i perfekt skick. För en väl fungerande led krävs god tillförsel av näringsämnen. Det är också viktigt att din häst producerar tillräckligt med ledvätska som ger både skydd och god flexibilitet i leden.

Ledsjukdom OC
OC ( Osteo Chondrose ) är en spricka i benet hos hästar och föl. Ben är dynamiska och man kan ofta se de första tecknen redan ung ålder. OC ses ofta i knä, has och kota. Uppkomsten av OC kan bla. motverkas genom rätt utfodring

OCD
OCD ( osteochondritis dissecans ) är det slutliga resultatet av OC. OCD uppstår när lösa benbitar och/eller brosk i leden ger upphov till inflamation. Uppkomsten av OC och OCD kommer bla. från genetik och för lite rörelse. Rätt foder spelaren stor roll. Utfodring av föl börjar redan när fölet är embrio i livmodern. Forskning visar att näring från det dräktiga ston har ett stort inflytande på förekomsten av bendefekter hos föl senare i livet.

Vad kan jag göra?
När det finns en brist på vissa näringsämnen ökar risken för OC och OCD och därför skall fokus ligga på det i ofödda fölet och speciellt dess 3 sista månader innan fölning. Under dräktighetens sista månader innan fölning är det därför extra viktigt att stoet får komplett och välbalanerad näringPavo Podo Lac har utvecklats just för att tillgodose detta behov. Pavo Podo Lac ger fölet i livmodern alla de viktiga näringsämnen som har en positiv inverkan  påverkar på en frisk och sund bentillväxt. 

Din häst har också senare i livet som sporthäst behov av god tillförse av mineraler. Brist på minerler medför slitage och stor smärta för hästen. Läs mer om Pavo hur magnesiumbrist påverkar sporthästen.



Pavo Mobility

För smidiga leder