Hästfoder och vård av hästar
Råd
Anatomi

Beteende

Ingredienser

Utfodring av häst

 

Socker orsakar fång

"Det uppskattade förhållandet mellan fång och proteiner förklaras enkelt, eftersom sjukdomen uppkommer mest på våren då gräset växer och innehåller massor av protein, säger veterinär Leendert Jan Hofland, medlem av Pavo Grooming Team. Detta är ett team av experter som ger gratis råd till hästägare på www.pavo.net. "Enligt färska studier är den främsta orsaken till fång på våren komplext socker, som kallas fruktan och produceras i gräs", säger Vincent Hinnen, som också är medlem av Pavo Grooming Team. Han hänvisar till studier från den australiensiska professorn Christopher Pollit.

Fruktan orsakar fång
Den komplexa sockerarten fruktan produceras i gräset genom inverkan av solljus genom fotosyntesen (gräsets metabolism). Det är en byggsten och används som ett tillfällig mellanlager av energi, som produceras av fotosyntesen och används indirekt för att gräset ska växa. Mängden producerad energi beror på många faktorer. Bland dem, intensiteten av solljus, temperatur och typ av gräs, mycket sol och värme innebär en stark tillväxt med lågt innehåll av fruktan. Regn och kyla ger en hög fotosyntes och liten tillväxt, och resulterar i stora mängder (90%) av energin lagras som fruktan och kolhydrater (stärkelse).

Hästen som diabetiker
Mängden fruktan i gräs förändrats mycket, vid kyla och solsken är innehållet 200 gånger högre än om det är varmt, molnigt eller regnigt. Vincent Hinnen varnar: "Du kan förvänta dig det högsta fruktaninnehållet när det är soligt och frost ute, när temperaturen är mindre än 5 grader på natten, när marken inte är gödslad eller när det är extremt torrt. Däremot är ett alltför stort intag av protein inte ett problem. Veterinär Hofland berättar: "Hästen kan tolerera ett tillfälligt högt intag av protein, speciellt om de har vant sig vid det gradvis."

Ett upprepat intag av socker är inte bra för hästar, precis som det inte är för människor som har diabetes. "Blodsockernivån ökar kraftigt när hästen äter mycket gräs med hög sockerhalt på våren. Hästens kropp kan inte hantera detta" säger Vincent Hinnen. Tarmfloran i tjocktarmen kan inte behandla en så hög koncentration av fruktan och kraftfoder som innehåller mycket socker och kolhydrater, eller foder med mycket korn och majs kan inte smältas i tunntarmen. Som ett resultat av detta smälts det i tjocktarmen. Processen leder följaktligen till att allt mer osmält mat förs in i tjocktarmen, som innehåller bakterier som inte kan smälta spannmål och kolhydrater. På grund av överskottet på kolhydrater förökar sig de aktuella bakterierna explosionsartat och producerar mjölksyra som en biprodukt. Mjölksyra minskar pH-värdet i tjocktarmen från 7 (neutralt) till ett värde på ca 6. Detta dödar de bakterier som normalt skall smälta grovfoder och detta producerar samtidigt ett gift som kallas endotoxin. Detta skadar tarmväggarnas slemhinnor och giftet kommer ut i blodomloppet. Detta gör att hela systemet blir förgiftat, inklusive hovarna, vilket resulterar i inflammationer i hovarna som i sin tur ger den smärtsamma processen att hovbenet lossnar. Med andra ord har hästen fått fång. 

Det rätta gräset
Mark sått med rajgräs är inte idealiskt för hästar, eftersom gräset producerat många blad, som kan ge mycket fruktan. I områden där hästar alltid har gått är det annorlunda. I naturen, äter hästar olika typer av gräs, de betar ute hela dagen och det är mindre gräs per kvadratmeter. I dagens hästsamhälle äter hästar mer sällan och i större mängd, säger Vincent Hinnen. "Hästägare bör få olika typer av gräs med låga sockerhalter." råder han. Foderexperten säger att idén att hagar med mycket och högt gräs är farligare än nedbetade hagar är nonsens. De små tuvorna kan innehålla stora mängder fruktan. Å andra sidan finns det mindre mängd gräs, och då kommer hästen äta mindre, vilket minskar risken för fång. Hans allmänna råd är: På våren, begränsa hästens tid på gräs, begränsa ytan de betar på eller låt dem gå i en liten hage med lite eller inget gräs.

Kom ihåg att ge hästen grovfoder i den lilla hagen. Men var extra försiktig med hästar som har eller har haft fång, eftersom grovfoder också innehåller fruktan.

Förhindra fång
Grovfoder bör vara en väsentlig del av hästens diet. Var noga med att använda kraftfoder som är expanderat eller poppat pellets/müsli, eftersom då kommer kolhydraterna smältas ordentligt. Vincent Hinnen tillägger: "Hästar som är i riskzonen för fång bör inte få spannmål som korn eller majs, eftersom bara 30% av kolhydraterna smälts. Om ni ändå insisterar på utfodring av spannmål, använd havre som smälts till 80 %. "Han råder att, efter en kall natt, bara låta hästarna beta på eftermiddagen och gödsla fälten i början av året med komposterad gödsel. Gödsel innehåller fosfor, kväve och kalium, vilket minskar sockerhalten. Det viktigaste skälet till att gödsla är för att få gräs att växa. Om det växer, blir fruktan inte till energi som stannar i gräset.
 


Pavo DailyFit

Vitamin- och mineralbrikett med blommor och örter

Pavo InShape

En del av Pavos InShape Program

Pavo Nature's Best

Hälsosam müsli med lågt sockerinnehåll

Pavo SpeediBeet

Snabbsvällande flingor av betmassa

Pavo Vital

Vitamin- och mineraltillskott med Intellibond®