Hästfoder och vård av hästar
Råd
Anatomi

Beteende

Ingredienser

Utfodring av häst

 

Utfodring av dräktigt sto som lider av fång

 

Utfodring av Dräktigt sto som lider av fång
Mänga hästägare vet inte hur ett dräktigt sto med fång skall utfodras och hur man täcker deras och fölets behov. På grund av fång lever dessa ston nästan bara på en diet av hö och lite eller inget energifoder. Men vad gör man när den är dräktig och hur blir det med de viktiga näringsämnena till fölet?
 
Bakgrund
För det första är det bra att känna till det näringsmässiga behovet hos ett dräktigt sto.
Klicka här för mer information. Information om fång kan du hitta här:
 
Fång under första delen av dräktigheten
I den första delen av dräktigheten, rekommenderar vi att man under de första åtta månaderna följa dessa råd:
Stona bör självklart inte var för tunna och kan därför fodras upp med Pavo Nature´s Best , som endast har en sockerhalt på 2%
 
De sista månaderna av dräktigheten
Från den nionde månaden av dräktigheten: