Hästfoder och vård av hästar
Råd
Anatomi

Beteende

Ingredienser

Utfodring av häst

 

Utfodring och foderstater

Hästens foderstat i fyra steg

När du sätter ihop din hästs foderstat kan du använda följande komponenter:

  1. Grovfoder
  2. Fibrer
  3. Kraftoder
  4. Tillskott

Grovfoder
Grovfoder ska alltid utgöra basen i alla foderstater; en häst kan inte leva utan tillgång på grovfoder. Som en tumregel bör du utfodra din häst med 1-2,5 kg torrsubstans grovfoder per 100kg kroppsvikt per dag. Gräs, hö eller hösilage är grovfoder. Lusern och halm anses också vara grovfoder men du måste vara noga med att energinivåerna är tillräckligt höga.

Fibrer
Extra fibrer i form av ex. Pavo DailyPlus eller Pavo SpeediBeet stödjer tunntarmen och matsmältningsprocessen vilket förbättrar hästens näringsupptag. Faktum är att ett extra tillskott av fibrer ger extra mat till mikroorganismerna som finns hästens tunntarm. Genom att ta till vara på de goda bakterierna motverkar du möjligheten för de skadliga bakterierna att växa och håller matsmältningssystemet i balans.  

Kraftfoder/helfoder
När hästen tränas och rör på sig mer och/eller om innehållet i grovfodret inte ger tillräckligt med energi, protein, fibrer, mineraler och vitaminer så bör man komplettera med kraftfoder. Om hästen inte tränas och/eller om grovfodret innehåller tillräckligt energi och protein - tänk på att komplettera med ett vitamin- och mineraltillskott, vi rekommenderar Pavo Vital för att täcka hästens behov. 

Tillskott
Tillskott återfinns i många olika sorter på markanden. Oftast är de tillverkade för att förebygga att brist uppkommer under en specifik situation som ex. muskelbyggnad vid träning, elektrolyter vid intensiv träning eller förbättra fertiliteten under avelssäsongen. Vitaminer och mineraler är ett undantag. Din häst behöver vitaminer och mineraler varje dag och om dessa inte tillförs i tillräcklig mängd genom kraftoder så bör du ge extra vitaminer och mineraler som komplement till grovfodret.

Varför utfodra med Pavo SpeediBeet som fiberkälla?
Rapporter har visat att betmassa ger en unik prebiotisk effekt. Det höga innehållet av pektin i betmassa tros vara anledningen till att tjocktarmsbakterier stimuleras att bryta ner fibrer optimalt och utsöndra långsam energi.

SpeediBeet har egenskapen att tillföra samma mängd goda fettsyror som gräs av god kvalitet men produktionen av mjölksyra är lägre. Därför är Pavo SpeediBeet den perfekta fiberkällan för fångkänsliga hästar och ponnys. Pavo SpeediBeet har godkänts av den engelska forskningsstiftelsen, British Laminitis Trust.

Produktens viktigaste egenskaper är: minska intaget av socker, öka intaget av fibrer, öka utsöndringen av långsam energi samt bibehålla fiberprofil som liknar den fiberprofil som hästar evolutionärt, tillbaka i tiden, är vana vid.                 Dr. Tom ShurlockPavo SpeediBeet

Snabbsvällande flingor av betmassa

Pavo Vital

Vitamin- och mineraltillskott med Intellibond®