Hästfoder och vård av hästar
Råd
Anatomi

Beteende

Ingredienser

Utfodring av häst

 

Cushings syndrom hos hästar

En lång, lockig päls, problem vid fällning, förändring i beteende och muskelförtvining – detta är några symptom på Cushings syndrom, som också kallas PPID. Denna sjukdom är komplex och drabbar oftast äldre hästar. PPID är obotligt och din häst kommer att leva med sjukdomen resten av livet, men det går att behandla och ge din häst ett drägligt liv.

 

Vad är PPID/cushings egentligen?

Cushings/PPID är en hormonell störning som förekommer särskilt hos äldre hästar, över 15 år. I denna åldersgrupp är PPID/cushings den vanligaste hormonsjukdomarna hos hästar. Sjukdomen innebär rent konkret en störning av hormonfrisättningen i hypofysen. Hypofysen utsöndrar då för mycket hormoner vilket kastar hästens hormonbalans ur spel och på så sätt påverkar sockeromsättningen, motståndskraften mot infektioner och pälsbytet på ett negativt sätt.  

PPID/cushings räknas till de så kallade välfärdssjukdomarna eftersom sjukdomen ofta förekommer hos överviktiga, lättfödda hästar som fått för lite motion. PPID/cushings förekommer i princip inte i naturen, eftersom energi- och sockerintaget där är bättre anpassat till det faktiska behovet.

Sedan några år tillbaka kallas cushings för PPID vilket står för Pituitary Pars Intermedia Dysfunction. Hypofysen pars intermedia syftar på den del av hypofysen som påverkas av cushings sjukdom. I hästvärlden används båda termerna, PPID beskriver sjukdomen mer deskriptivt meden cushing är den termen som har varit känd längst bland hästägare.

Att ens häst får diagnosen cushings kommer ofta som en chock för många hästägare men med lämplig utfodring, skötsel och medicinsk vård kan din häst leva gott med denna sjukdom under många år.

Hur ser prognosen för cushings ut?

Forskning i Storbritannien och Australien har visat att 20-30% av hästar äldre än 15 år har cushings. Det betyder att ungefär 1 av 5 hästar över 15 år har cushings sjukdom. Det visade sig också att endast en liten del av ägarna till dessa hästar visste eller insåg att deras häst hade sjukdomen. Även om sannolikheten är lägre så kan också yngre hästar utveckla cushings sjukdom. Från ungefär 7 års ålder finns det en möjlighet för sjukdomen att manifesteras för att sedan långsamt utvecklas.

Diagnosen ställs allt oftare och det finns specifika blodprov och undersökningsmetoder så att cushings kan diagnostiseras snabbt och exakt. Hästägare lägger mycket kärlek, omsorg, tid och pengar på att hålla sina hästar friska så att deras trogna följeslagare ofta når en hög ålder – vilket samtidigt ökar risken för att utveckla denna hormonstörning.

Resultat från en cushing-studie i Nederländerna, gjord av Pavo

Pavo har arbetet med 4 gårdar där hästar kan leva gott som pensionärer, för att ta fram foder som är anpassat till äldre hästar. Pavo ville ta reda på hur cushings sjukdom kunde förebyggas på dessa gårdar och gav därför den Holländska djurhälsomyndigheten i uppdrag att undersöka blodprover från de 82 hästarna. Medelåldern för dessa hästar var 25 (varierande mellan 17 och 40 år).

 

Nästen hälften av de undersökta hästarna var positiva!

Hos de hästar som testades för cushings på Pavos begäran var andelen sjukdom hög, med 46 % av djuren som var klart positiva.

Dessutom hittades ett blodvärde som låg i gränsvärdet hos 20 % av hästarna, dessa hästar rekommenderades att göra testet igen vid en senare tidpunkt för att se ett definitivt resultat.

Det är höga procentsatser men inte så oväntat eftersom cushings är en typisk ålderssjukdom vars frekvens ökar med åldern från år till år.  En grupp med hästar som är så gamla är därför mycket mer benägna att utveckla cushings. Det framgår tydligt av provresultaten.

Orsaker, symptom, diagnos och behandling av cushings/PPID

Vad är orsakerna till cushings/PPID?

Cushing är en mycket komplex sjukdom som påverkar flera olika processer i hästens kropp. Även om det ständigt forskas på sjukdomen så har en exakt orsak ännu inte fastställts.

Man antar att en godartad tillväxt på hypofysen är orsaken till cushings/PPID. Detta ger den hormonella obalansen i hästens kropp och på så sätt symptomen. Varför tillväxten uppkommer är fortfarande oklart. Vissa veterinärer misstänker att en diet som är rik på socker och energi är den utlösande faktorn, andra veterinärer menar att orsaken hittas i dagens hästhållning där brist på motion, stress och överutfodring nämns som huvudfaktorerna.

Vilka är de typiska symptomen för en häst med cushings/PPID?

Symptomen på cushings/PPID är olika och varierar i utsträckning beroende på sjukdomsförloppet. Det är svårt att nämna ”ett” symptom på cushings, snarare finns det ett stort komplex av symptom som kan peka på cushings.

Det mest tydliga symptomet är den lockiga pälsen och en störd pälsfällning i det avancerade stadiet av sjukdomen. Hästar med cushings har ofta en väldigt lång och lurvig päls som de har svårt att bli av med vid fällning.

Fång är också ofta förknippat med cushings. Anledningen till detta är den störda sockeromsättningen hos hästar med cushings vilket ger dem extra känslighet för foder med högt sockerinnehåll. Därför är det bra att testa hästen för cushings om den får fång och ingen annan orsak kan hittas.

På hösten är cushings orsaken till fång i ca. 70 % av fallen!

Symptom som svårfälld päls och fång upptäcks lätt men det finns också mycket subtila tecken på cushings, särskilt i de tidiga stadierna. Hästar som lider av hormonstörningen ändrar ofta sitt beteende, de kan vara håglösa, tröga och utmattade, även utan större ansträngning. Hos en äldre häst förknippar man ofta trötthet till åldern men det kan också vara tidiga tecken på cushings. Dessutom kan hästens muskulatur förändras, cushings muskler bryts ner snabbare, särskilt i ryggen.  

Andra symptom kan vara lätt till kraftig svettning, ökat vattenintag och ökad urinering, ökad mottaglighet för infektioner från ett försvagat immunförsvar, minskad fertilitet och onormal fettfördelning (som svullen buk och fettpålagringar över ögat).

De vanligaste symptomen på cushings hos hästar:

 • Lång ””vinterpäls” även på sommaren. Lockig päls är ett tydligt tecken
 • Fång
 • Insulinresistens (diabetes hos hästar)
 • Minskad ork, trötthet
 • Sämre muskulatur och muskelförtvining, speciellt över ryggen
 • Lätt till kraftig svettning – även utan större ansträngning
 • Ökad törst och frekvent urinering
 • Mottaglig för infektioner till fäljd av ett försvagat immunförsvar
 • Dålig sårläkning
 • Infertilitet
 • Förändrad fettfördelning, tex minskning på ryggen och ökade fettdepåer över ögon, nacke och buk

 

Många av dessa symptom är väldigt ospecifika och kan även tyda på andra sjukdomar. Det är exempelvis inte lätt att skilja symptomen från EMS (Equine Metabolic Syndrome). Fång, insulinresistens och onaturlig fettfördelning är också typiska symptom på EMS. Det är därför viktigt att en veterinär undersöker hästen noggrant.

 

Hur undersöks hästen för cushings?

Endast din veterinär kan ställa en definitiv diagnos och skilja cushings från EMS. Sedan några år tillbaka är det enkelt att diagnostisera cushings – veterinären tar bara ett blodprov. Detta undersöks sedan med avseende på ett hormon (hypofysens så kallade ACTH-hormon). Det är viktigt att ha i åtanke att ACTH-värdet kan variera kraftigt beroende på säsong, från november till juli bör ACTH-värdet för en frisk häst vara 29 pg/ml och under 47 pg/ml från augusti till oktober. Ett betydligt högre värde tyder ofta på cushings sjukdom. Dessutom övervägs andra hormoner, såsom dopamin, så att veterinären kan göra en korrekt bedömning.  

Vilka är behandlingsalternativen vid cushings?

När veterinären har undersökt och diagnostiserat hästen med cushings/PPID så bör den sedan regelbundet undersökas. Även om cushings inte går att bota så kan den enkelt behandlas med medicin. Denna medicin verkar genom att bromsa hormonproduktionen i hypofysen vilket effektivt förhindrar hästen att drabbas av komplikationer såsom fång, letargi och pälsförändringar. Beroende på häst så kan den förbättringar inträffa redan några veckor efter påbörjad medicinering. Man bör alltid göra en plan tillsammans med behandlande veterinär.

Viktigt: Efter diagnosen bör hästen behandlas så snart som möjligt för att få chans att leva i många härliga år.

De mediciner som ordineras av veterinären ger ofta en snabb lindring av symptomen. Behandlingen påbörjas med en låg dos för att vänja hästen vid medicineringen och för att undvika eventuella biverkningar som aptitlöshet eller trötthet. Rådfråga din veterinär om hästen reagerar på medicinen med biverkningar eller till och med kolik. Om så sker, bör den angivna dosen justeras och ibland kombineras med andra preparat.

Vad är prognosen för cushings?

Att få diagnosen cushings/PPID är inte världens undergång för dig och din häst. Om sjukdomen upptäcks i tid och du stöttar din häst eller ponny så kan den vara aktiv och njuta av ett bra liv i flera år framöver. Var extra noga med att ha koll så att din häst inte utvecklar fång som en följd av cushings/PPID, vilket är det största hotet för din häst. Veterinären bör alltid följa behandlingen av cushings och konsekvenserna av hormonstörningen.

Hur stöttar du bäst din häst med cushings/PPID?

Det finns ett flertal åtgärder du kan vidta för att hålla din häst med cushings välmående:

 • Regelbunden hovvård, tandkontroller, avmaskning och vaccination.
 • Klipp din häst om det behövs, det säkerställer bättre klimatreglering och förebygger hudsjukdomar.
 • Borsta din häst regelbundet och hjälp den att bli av med irriterande päls.
 • Mocka ordentligt och se till att din häst att ordenligt med torrt strö, speciellt om den lider av polyuri (frekvent urinering).
 • Anpassa motionen efter din hästs hälsa.
 • Behandla även mindre sår tidigt och noggrant för att förhindra infektion.
 • Undvik stress för att inte belasta hormonbalansen för mycket.

Foderrekommendationer för hästar med cushings/PPID

Att anpassa foderstaten kan förbättra livskvaliteten och öka livslängden för hästen. Framför allt är det viktigt att se till att hästen får ett lågt intag av socker och stärkelse och att minska betet, eftersom hästar med cushings är extra känsliga för socker på grund av den störda sockeromsättningen. De är känsliga för socker i alla former, inklusive fruktan som finns i gräset, ett för stort intag kan i värsta fall leda till fång.

För att förse din häst med tillräckligt med vitaminer och mineraler rekommenderas ett högkvalitativt mineraltillskott. För att inte belasta den kroppen i onödan är det viktigt att mineralfodret till en häst med cushings har ett lågt innehåll av socker och stärkelse. Pavo Vital är det perfekta tillskottet av vitaminer, mineraler och spårämnen och är särskilt välsmakande tack vare det höga innehållet av timotejgräs.

Avsockrad betmassa, såsom Pavo SpeediBeet eller Pavo FibreBeet, är också ett bra val för din häst eftersom de är en utmärkt fiberkälla till tjocktarmen på grund av sin låga sockerhalt och höga fiberinnehåll. Vill du undvika betmassa men ändå få alla fördelar? Då är Pavo WeightLift ett bra alternativ. Pavo WeightLift kan fodras både uppblött och torr, den är sojafri och har ett lågt sockerinnehåll. Den är idealisk för magre, äldre hästar med metabola störningar och ökat proteinbehov. För hästar med tandproblem kan grovfodret (delvis) ersättas med blötlagda höpellets, Pavo FibreNuggets. Har din (gamla) cushings-häst fortfarande förmåga att tugga hö men tappar i muskelmassa och hull? Då är grovfodertillskottet Pavo SeniorFibre perfekt för din häst. Denna spannmåls- och melassfria grovfoderblandning fodras torr, ät lätt att äta och innehåller extra mycket protein. Dessutom har Pavo SeniorFibre ett lågt innehåll av socker och stärkelse.

Om din häst behöver extra energi, utöver grovfoder och mineralfoder, så är Pavo 18Plus ett bra alternativ. Detta havrefria seniorfoder har ett lågt innehåll av socker och stärkelse och innehåller mycket aminosyror, olja och vitamin E och täcker den äldre hästens ökade näringsbehov. Pavo 18Plus går att utfodras både torr och uppblött, om hästen har problem att tugga. Vill du skämma bort din häst med lite varm mash? Prova då vår spannmålsfria mash, Pavo GrainFreeMash, som har ett mycket lågt innehåll av socker och stärkelse.

Övervikt belastar hormonbalansen och kan öka vissa symptom på cushings. Det är därför viktigt att anpassa utfodring och hästhållning så att hästen inte går upp mer i vikt och hormonbalansen belastas ytterligare. Om hästen behöver kraftfoder, se till att fodret är lämpligt för cushingshästar, helst fri från spannmål och har ett lågt innehåll av socker och stärkelse, exempelvis Pavo Care4Life som är en örtbaserad müsli, eller Pavo EasyMix. De naturliga ingredienserna är anpassade efter behoven hos hästar med cushings. Om du vill ha tips på hur du kan hjälpa din häst att gå ner i vikt, läs mer i vårt Pavo InShape-program.

Det finns alltså några viktiga saker att tänka på när man utfodrar en cushingshäst. Har du några frågor eller är du osäker på hur du ska fodra din häst? Fråga oss om råd!

 


Pavo 18Plus

Müsli för att hålla din äldre häst i form

Pavo Care4Life

Spannmålsfri örtblandning för en balanserad häst

Pavo EasyMix

Fiberrik müsli för lättfödda hästar

Pavo GrainFreeMash

Fiberrik mash för känsliga hästar

Pavo SeniorFibre

Grovfoder för (äldre) hästar med en nedsatt tandfunktion

Pavo SpeediBeet

Snabbsvällande flingor av betmassa