Hästfoder och vård av hästar

CC STUD

Hästavel. träning och tävling

Företaget bedriver, under namnet CC TRAV och CC STUD, framgångsrikt verksamhet inom områdena hästavel, träning, stallvärdskap och ridsport. I företagets stall finns både hopp- och travhästar. Målsättningen är att driva verksamheten på en hög professionell nivå där våra hästar, i avel som tävling, håller en toppklass av internationella mått. Verksamheten bedrivs i Häggeby norr om Stockholm. Här återfinns, förutom väl utbyggda stallar, ett generöst tilltaget ridhus samt egen travträningsbana.

www.ccstud.se